„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.


+381643901877
info@kreativnomentorstvo.com
+381643901877
info@kreativnomentorstvo.com

BAZA ZNANJA

PRVI SUSRET S MENTORSTVOM

Ukoliko ste sada prvi put čuli za mentorstvo, prvo pročitajte ovaj tekst.

Ideja mentorstva

Mentorstvo je poseban, interaktivan odnos koji obuhvata razmenu znanja, perspektiva, iskustava i kontakata između mentora i mentija, kroz koji mentor podstiče mentija na profesionalni i životni razvoj. Mentor i menti rade zajedno na otkrivanju i razvijanju mentijevih sposobnosti, talenata i veština, a cilj mentorstva je da stvori prostor za promišljanje, lični razvoj i profesionalno napredovanje mentija. U ovom zajedničkom poduhvatu mentora i mentija na određeno vreme mentor ima ulogu onoga koji podržava i prati.

*Mentor je reč stara koliko i grčki mitovi! Mentor je bio prijatelj i savetnik heroju Odiseju. Kada je Odisej otišao u Trojanski rat, ostavio je sina Telemaha na staranje Mentoru, koji ga je svojom podrškom, savetima i deljenjem znanja i iskustva vodio kroz odrastanje.
Zasto ući u mentorski odnos?

Imate li potrebu da se posavetujete sa nekim za koga verujete da može da Vam pruži releventna znanja, iskustva i uvide? Želite li da podelite svoje izazove sa tom osobom i prodiskutujete opcije koje su pred Vama ili dođete do nekih na koje nikada niste ni pomislili? Zanima li Vas životna priča ljudi koje cenite – kako su došli do tačke u kojoj se danas nalaze i kako su prevazilazili prepreke?

Ako je odgovor DA, na pravom ste mestu!

Ili možda želite da podelite sa nekim svoje znanje i iskustvo? Pružite nešto što bi Vama toliko olakšalo put kojim ste prošli? Zanima Vas kako razmišljaju ljudi drugih generacija i interesovanja? Dobro se osećate kada pružate pomoć nekome sa manje iskustva od Vas? Želite da stvarate bolje društvo u kom živimo i radimo?

Ako je odgovor DA, i dalje ste na pravom mestu!

Ko je mentor?

Mentor je pouzdani savetnik i vodič kroz lični i profesionalni razvoj mentija. To je osoba spremna da uloži svoje vreme i stručnost u usmeravanje razvoja druge osobe, ne tražeći ništa zauzvrat. Mentor se služi tehnikama aktivnog slušanja i postavljanja pitanja sa ciljem da ukaže na nove pravce razmišljanja i delovanja mentija, kao i da pruži podršku u suočavanju sa izazovima. Mentor može biti stariji ili mlađi, iz slične ili potpuno različite profesionalne sfere i profila od mentija, ali uvek treba da je biran u skladu sa potrebama i ciljevima mentija.

U praksi postoji veliki broj varijacija i očekivanja od funkcije i ponašanja ljudi koji nose naziv – mentor. Neke od njih su da:

-Uspostavi i održava dobar odnos i neophodan nivo poverenja sa mentijem;

-Obezbedi optimalne instrukcije, predloge, objašnjenja, uputstva i savete;

– Učini dostupnim korisne kontakte za razvoj mentija;

-Ponudi stabilnu razvojnu podršku na odredjeni period;

-Pravovremeno sagleda realne opcije za razvoj karijere mentija i predloži savete za usmerenje;

– Pruži nove perspektive, predloge i drugačiji pogled na nedoumice i pitanja mentija;

-Analizira potrebne veštine i pruži konstruktivne povretne informacije.

*Svima je potreban mentorJedan od najčešćih mitova u vezi sa mentorstvom je da se radi o eksluzivnom odnosu i da se mentorski parovi formiraju samo u krugovima slavnih ljudi. To nije tačno  – mentorstvo je jedan od najčešćih neformalnih načina za prenošenje znanja i svako ga je iskusio bar jedanput u životu. Sa druge strane, saznanje da i najuspešniji ljudi imaju potrebu za uspostavljanjem mentorskog odnosa može da nas inspiriše da uradimo isto. Stiv Džobs je bio mentor osnivaču Fejsbuka, Marku Zukerbergu; modni dizajner Kristijan Dior je bio mentor svom kolegi Iv Sent Lorenu; muzičar Rej Čarls je bio mentor Kvinsi Džounsu; fizičarka i astronautkinja Sali Rajd (prva amerikanka koja je otišla u svemir 1983) bila je menti svog srednjoškolskog profesora Artura Vokera; umetnik Džekson Polok je bio menti umetnika Tomasa Harta Bentona…
Šta mentor dobija kroz mentorski proces?

Mentor upoznaje i gradi odnos sa osobom koju drugačije verovatno ne bi upoznao, i na taj način stiče temeljan uvid u stavove i vrednosti različitih generacija. Mentorski odnos donosi lično zadovoljstvo kroz doprinos razvoju drugih ljudi, kao i obrnuto – mogućnost za usavršavanje i lični razvoj razmenom stavova sa svojim mentijem. Pojedinci kojima je ukazano poverenje da budu mentori jačaju svoju ličnu poziciju u poslovnom i privatnom okruženju.

Ko je menti?

Prema rečniku, menti je odabrani učenik. U praksi, menti je osoba koja ima potrebu za podrškom koju će joj pružiti mentor i koja želi da unapredi znanja koja je stekao, lično se razvija, nauči nešto novo, ali i da dobije konkretan savet. Mentiji su lično odgovorni za svoje učenje i razvoj, ali na tom putu imaju podršku mentora. Uloga mentija zahteva otvorenost za nove načine rada i komunikacije, želju za preispitivanjem i istraživanjem sebe, spremnost za izazove i promene i ličnu odgovornost za svoje učenje i razvoj.

Šta menti dobija kroz mentorski proces?

Menti dobija priliku da stekne bolji uvid u sopstvene mogućnosti i bolje razumevanje sopstvenih snaga i oblasti za razvoj. Menti uči kako da formuliše ciljeve svog kontinuiranog razvoja, kako ličnog tako i profesionalnog, unapređuje sopstvene kapacitete i širi postojeću mrežu kontakata.

Razbijanje najčešćih mitova o mentorstvu
  1. Mentorstvo je gubljenje vremena.

Najčešće nam je veoma teško da razmišljamo o stvarima koje su nam najbitnije, i nerado odvajamo vreme za pravljenje strategija za lični razvoj. Mentorski odnos nas čini produktivnijim na duže staze jer nas uči boljoj komunikaciji, jasnijem definisanju ciljeva, upornosti i uspešnom planiranju.

  1. Mentor mora da bude stariji or mentija.

Mentorski odnos podrazumeva razmenu iskustava i promenu perspektive – često osoba koja je mlađa od nas može da nam otvori nova polja za razmišljanje.

  1. Samo menti ima koristi od mentorskog odnosa.

U mentorskom odnosu se radi o dva ravnopravna sagovornika i o dvosmernom odnosu. I mentor i menti daju i dobijaju, zajedno uče i napreduju.

  1. Mentorstvo podrazumeva duge sastanke 1 na 1, na kojima se filozofira u prazno.

Kvalitetan mentorski proces ima jasnu strukturu u kojoj je svaki sastanak organizovan u skladu sa jasno definisanim ciljevima mentija. Osim sastanaka uživo, mentorski odnos se razvija i preko Skajpa, mejlova i drugih načina komunikacije.

  1. Mentorski odnos vodi mentor.

Iako je mentor taj koji pruža podršku, ceo odnos u mnogome zavisi od mentija koji formuliše svoje ciljeve, postavlja njemu/njoj važna pitanja i smišlja teme sastanaka.

  1. Mentorstvo je samo za one koji imaju neki problem.

Mentorstvo nije orijentisano na problem, već na proces komunikacije i ličnog, kontinuiranog razvoja. Svakome je potreban mentor, u svakom trenutku života.

Zaronite dublje u značenje mentorskog odnosa, pravila igre, njegove faze i karakteristike.

Isplanirajte svaki mentorski sastanak uz praktične korak-po-korak savete.

Istražite i razvijajte vaš mentorski odnos uz primere i predloge alata koje možete da koristite na sastancima.

Preuzmite najnovije izdanje Priručnika o mentorstvu koji izdaje „Kreativno mentorstvo” i koji obuhvata niz kratkih tekstova i praktičnih saveta vezanih za ulogu mentora i mentija, građenje uspešnog mentorskog odnosa, osmišljavanje sastanaka i izbegavanje potencijalnih problema.

Namenjen je ne samo učesnicima programa, već svima koji žele da se upuste u mentorsku avanturu! Priručnik je besplatan za preuzimanje i korišćenje, ali prilikom svakog javnog objavljivanja nekog dela sadržaja neophodno je naznačiti odakle je sadržaj preuzet.

Priručnik možete preuzeti ovde!