„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.


+381643901877
info@kreativnomentorstvo.com
+381643901877
info@kreativnomentorstvo.com

"Kreativno mentorstvo" je primer kako je sektor kulture pružio ruku svom okruženju i ulažući u sopstveni razvoj razgovorom krenuo da menja društvo nabolje. Za mene je ovaj program vetar u leđa kroz širom otvorena vrata. #podrška #mreža #altruizam

Ivana Jovanović Arsić

predsednica udruženja “Kulturis”

Velika je nagrada kada vidim da moja pitanja i promišljanja pokreću mentija koji izazove prihvata ozbiljno, na veoma ličan način reaguje, a zatim ostvaruje značajne promene. Takve diskusije su takođe i meni pomogle da se osvrnem na mnoge aspekte sopstvenog života i rada. Osim toga, u projektu poput ovog upoznajem neke fascinantne ljude!

Tony O`Brien

nekadašnji direktor British Council-a za Zapadni Balkan

Grupu mentora kojoj pripadam čini veliki broj ljudi za koje sam i sam poželeo da mi budu mentori… Ekipa koja bi mogla da promeni ne Srbiju, već svet.

Miloš Đajić

predsednik Centra modernih veština

Trudim se da ne propustim nijedan događaj u programu, jer napredujem kroz svaki. Mnogi moji skorašnji uspesi, motivacija, samopouzdanje, ideje, inspiracija povezani su sa „Kreativnim mentorstvom”. Dajete 100% više od onoga što sam očekivala, a ovolika posvećenost tome da mi uspemo je fantastična.

Tamara Zidar

blogerka i preduzetnica

Veoma mi znači mentorkino veliko profesionalno iskustvo, životna filozofija i pogled na svet, to što razgovaramo o društveno – humanističkoj perspektivi našeg rada i kritički promišljamo sve. Kod programa mi se najviše dopada energija i atmosfera.

Helena Hiršenberger

doktorantkinja u oblasti kulturnog nasleđa

U spajanju mentija i mentora tim „Kreativnog mentorstva” uradio je fantastičan posao, verovatno i mnogo bolji nego što misle da jesu.

Katarina Živanović

kustos - koordinator za međunarodnu saradnju i projekte Muzeja Jugoslavije

PROGRAM „KREATIVNO MENTORSTVO“

Imate li potrebu da se posavetujete sa nekim za koga verujete da može da Vam pruži releventna znanja, iskustva i uvide? Želite li da podelite svoje izazove sa tom osobom i prodiskutujete opcije koje su pred Vama ili dođete do nekih na koje nikada niste ni pomislili? Zanima li Vas životna priča ljudi koje cenite – kako su došli do tačke u kojoj se danas nalaze i kako su prevazilazili prepreke?

Ako je odgovor DA, na pravom ste mestu!

„Kreativno mentorstvo” je prvi mentorski program u Srbiji koji se bavi ličnim i profesionalnim razvojem budućih lidera u oblasti kulture. Program promoviše mentorstvo kao način doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između ostvarenih profesionalaca, mentora, i budućih stručnjaka, mentija. Tokom godina želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

Svaki od ciklusa programa omogućava da 25 mentija, budućih lidera u oblasti kulture iz raznih delova Srbije, dobije jednogodišnju podršku mentora, dokazanih profesionalaca iz različitih profesionalnih sfera. Kroz „Kreativno mentorstvo“ talentovane, posvećene i angažovane mlade osobe aktivne u oblasti kulture bivaju povezane sa odgovarajućim mentorima u odnosu na svoje potrebe i interesovanja, a kroz niz aktivnosti, treninga i događaja stiču uvide, kontakte i informacije do kojih sami ne bi došli.

„Kreativno mentorstvo” je neprofitnog karaktera i potpuno besplatna za učesnike, zahvaljujući brojnim pokroviteljima i partnerima programa u privatnom, javnom i civilnom sektoru iz zemlje i inostranstva.

Uz aktivnosti za učesnike programa, radimo na širenju ideje i prakse mentorstva kroz bazu znanja i priručnik koji su dostupni na ovom sajtu, kao i kroz javne programe, speed-dating događaje i debate. Program „Kreativno mentorstvo” održava se od 2012. godine.

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Program „Kreativno mentorstvo” aktivno traje godinu dana. U toku 12 meseci, odabrani učesnici viđaju se sa dodeljenim mentorima prosečno jednom mesečno, razgovarajući o izazovima i interesovanjima koje menti ima. Kroz redovne mesečne sastanke u toku godinu dana mentor pruža mentiju podršku za postizanje ciljeva, stručno usmeravanje, kao i razmenu mišljenja o budućim planovima i izazovima.

Tokom godine organizujemo čitav niz javnih i zatvorenih obrazovnih događaja: okruglih stolova, prezentacija, predavanja i treninga, namenjenih prvenstveno grupi učesnika programa, mentorima i alumnistima, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u oblasti kulture. Obrazovni program sastoji se iz tri različite vrste treninga i predavanja:

  • o mentorstvu i ličnom i profesionalnom razvoju
  • praktične veštine, poput komunikacije, prezentacije, prikupljanja sredstava, liderstva, rada u timu
  • aktuelne i važne teme relevantne za polje umetničke i kulturne produkcije, kulturne politike, kreativnih industrija, položaja kulture u savremenom društvu i odnosa sa drugim sektorima

Javne radionice i razgovore o mentorstvu i metodologiji našeg programu tim „Kreativnog mentorstva“ organizuje već u septembru i oktobru 2017. godine u 7 gradova Srbije, a potom od novembra 2017. godine do februara 2018. godine u okviru četvrtog ciklusa programa u Beogradu će biti održano čak 12 treninga, predavanja i okruglih stolova.

Važan deo programa čine formalna i neformalna okupljanja, koja stvaraju prostor za umrežavanje, uspostavljanje kontakata i saradnje između učesnika programa, mentora i alumnista. Alumnisti svedoče koliko je postajanje delom zajednice „Kreativnog mentorstva” bilo korisno i značajno za njih, kao i kontinuirano praćenje i podrška tima programa, pristup bazi znanja i priručnik o mentorstvu.